Trang chủ Phát triển kinh tế Huyện Yên Thành: Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt

Huyện Yên Thành: Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt

Email In
Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất tăng 12,15%. Xã hội ổn định, QNQP tiếp tục được giữ vững... Đó là kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2009 của huyện Yên Thành (Nghệ An).

Trụ sở UBND huyện Yên ThànhTrong bối cảnh chung của cả nước và thế giới, Yên Thành ngoài nhiệm vụ đối phó với những khó khăn của thời tiết còn chịu ảnh hưởng nặng nề của suy thoái kinh tế toàn cầu nên tình hình phát triển kinh tế - xã hội gặp khá nhiều vướng mắc. Tuy nhiên, ngay từ đầu, UBND huyện đã xác định để khắc phục được khó khăn, phát huy những tiềm năng lợi thế tại địa phương, điều quan trọng là phải huy động sức mạnh tổng hợp, thực hiện tốt các mục tiêu giải pháp đề ra. Kết quả cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2009, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cầu kinh tế ngày càng hoàn thiện theo hướng tăng tỷ lệ các ngành kinh tế hiện đại ngày càng tăng. Thương mại - dịch vụ đã chiếm đến 30,4%, nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 56,3% và công nghiệp, điện nước chiếm 13,3% trong cơ cấu kinh tế. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao một cách toàn diện, các lĩnh vực xã hội khác cũng có những bước phát triển mới.

Lĩnh vực nông nghiệp trong 6 tháng đạt giá trị sản xuất là 382.588 triệu đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2008. Tổng diện tích gieo trồng vụ đông - xuân đạt 103% kế hoạch. Ngành dịch vụ nông nghiệp đã cung ứng kịp thời giống cây trồng, đặc biệt khảo nghiệm và đưa bộ giống mới vào sản xuất trên địa bàn, tăng diện tích lúa lai cho năng suất, chất lượng cao. Cung ứng đủ phân bón; dự báo và cung cấp kịp thời thuốc bảo vệ thực vật, cân đối tốt nguồn nước tưới tiêu cho cây trồng. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên đã góp phần đưa vụ đông - xuân năm 2009 thắng lợi về cả diện tích, năng suất và sản lượng. Ngoài lúa, hầu hết các xã trong huyện đều trồng thêm cây nguyên liệu như sắn, mía, dứa cũng đạt hiệu quả cao. Chăn nuôi trên địa bàn cũng phát triển ổn định, giá trị sản xuất tăng 16,2%. Dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng ở trâu bò, dịch tả ở lợn đã được ngăn chặn kịp thời.

 Ông Nguyễn Tiến Lợi, Chủ tịch UBND huyện: Chúng tôi đã và đang phát huy sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế - xã hội... (Ảnh: Xuân Thao)


Bên cạnh nông nghiệp, lâm nghiệp đang phát triển ổn định, giá cả sản xuất đạt 24 tỷ 115 triệu đồng. Trồng rừng tập trung 660 ha. Tập trung chăm sóc 3.506ha, khoanh nuôi, bảo vệ tốt hơn 9 nghìn ha rừng, đạt 100% KH. Công tác phòng chống cháy rừng được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo. Nuôi trồng thuỷ sản dù chiếm diện tích không đáng kể nhưng cũng góp phần quan trọng trong cải thiện đời sống và tăng thêm thu nhập cho nhân dân.

Trong cơ chế mới, Yên Thành xác định không thể “ôm khư khư” lấy một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, kém phát triển. Nếu chỉ riêng nông nghiêp thì người dân may ra chỉ đủ ăn chứ không mong giàu có. Vì thế, ngay từ đầu, Yên Thành đã xác định, trong cơ chế và tình hình mới hiện nay, các thành phần kinh tế khác như công nghiệp, thương mại, dịch vụ đang có nhiều cơ hội để phát huy. Cũng theo đó luôn tạo cơ chế thông thoáng, đề ra nhiều chính sách ưu tiên khuyến khích bà con mở rộng kinh doanh. Nhờ đó, CN - TTCN phát triển khá, nhất là kinh tế cá thể hộ gia đình tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đề án phát triển và đào tạo nghề đến năm 2010 được triển khai đồng bộ. Đến nay đã có 31 tổ mây tre đan xuất khẩu với 857 lao động, đã đào tạo được 8 lớp nghề doanh thu đtạ trên 600 triệu đồng, tăng 19% so với năm ngoái. XDCB thực hiện đúng kế hoạch tỉnh giao và Nghị quyết HĐND huyện, giá trị sản xuất tăng 14,71%. Đặc biệt, lĩnh vực dịch vụ năm qua đã có những bước phát triển vượt bậc đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Việc phát triển hệ thống chợ nông thôn trên địa bàn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo. Giá trị sản xuất đạt 309,995 triệu đồng, tăng 20,74% sơ với cùng kỳ năm 2008. Các hoạt động như tổ chức kiểm tra đo lường, chống kinh doanh trái phép, kém chất chất lượng, gian lận thương mại... nhằm đảm bảo lợi ích người tiêu dùng.

Những năm qua, không chỉ được biết đến là một huyện có tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt bậc, mà Yên Thành còn được biết đến như một điển hình trong các hoạt động xã hội, mà đặc biệt là lĩnh vực giáo dục, văn hoá, thể thao và giữ gìn an ninh trật tự. Có được điều đó không thể không kể đến công lao của những người lãnh đạo đã xác định hướng đi đúng đắn và phù hợp. Biết ưu tiên đúng đối tượng để tạo nên một địa phương phát triển hài hoà, bền vững. Lĩnh vực giáo dục từ lâu là mối quan tâm hàng đầu của cán bộ và nhân dân nơi đây. Vì đây chính là khâu quan trọng đào tạo nên thế hệ nhân lực cốt cán cho xây dựng kinh tế - xã hội hiện tại và lâu dài. Bởi thế, giáo dục năm qua đã luôn phát huy thành tích và truyền thống hiếu học để không ngừng nâng cao chất lượng một cách toàn diện. Năm học 2008 - 2009 số học sinh giỏi Tiểu học và THCS là 2.300 em, tăng 589 em so với năm học trước. Trong đó Yên Thành là huyện xếp thứ 5 toàn tỉnh về tỷ lệ học sinh giỏi tỉnh với 53 em; tỷ lệ tốt nghiệp THPT cũng đạt 88,9%, bổ túc THPT 78%. Đội ngũ cán bộ giáo viên, cán bộ quản lý từng bước được chuẩn hoá. Sáu tháng đầu năm 2009 đã xây dựng thêm 3 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số 53 trường đạt chuẩn. Đến nay đã có 38 trung tâm học tập cộng đồng. Yên Thành cũng là huyện được đánh giá là huyện đạt tiêu chuẩn phổ cấp THCS 39/39 xã, thị trấn. Đề án xếp mạng lưới trường lớp học bước đầu hiện cũng đang được triển khai có hiệu quả.

Cơ sở hạ tầng ở Thị trấn Yên Thành (Ảnh: Xuân Thao)


Các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" được đẩy mạnh và đạt kết quả cao. Toàn huyện đã có 14/19 xã đạt chuẩn về thiết chế VHTT - TT, 173 làng đạt danh hiệu làng văn hoá, 32 xã, thị trấn có nhà văn hoá đa chức năng. Tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 82%. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá cảu địa phương được quan tâm chỉ đạo như: Tổ chức đón bằng di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh nhà thờ và mộ Mạc Phúc Thanh, nhà  thờ họ Nguyễn Duy và đền thờ họ Hồ Tông Thốc; tổ chức lễ hội truyền thống Đức Thành Hoàng. Triển khai các giải pháp bảo tồn, chống xuống cấp di tích và danh thắng trên địa bàn; xây dựng 72 văn bia cho các chiến sỹ cách mạng tại Mỹ Thành, xây dựng thư viện cơ sở và tủ sách Pháp luật. Chỉ đạo tốt Đại hội TDTT cơ sở, đăng cai tốt bóng đá thiếu niên, nhi đồng cụm các huyện do báo Nghệ An tổ chức. Tuyên truyền có hiệu quả Chỉ thị 49/CT-TW về "xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước"...

Lĩnh vực y tế ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh; đồng thời đẩy mạnh triển khai các chương trình Dân số - Gia đình - Trẻ em nhằm bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, ổn định dân số. Hiện nay, toàn huyện đã có 22 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, có 30/39 bác sỹ công tác tại xã, đạt tỷ lệ 78%. Chính sách xã hội cũng được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Công tác quốc phòng an ninh - tiếp dân và giải quyết khiếu nại, phòng chống tham nhũng, chống lãng phí cũng thường xuyên được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. Xử lý nghiêm minh những đối tượng phạm pháp, kịp thời răn đe, giáo dục những đối tượng có biểu hiện lệch lạc đạo đức để giữ bình yên cho xã hội…

Theo PV Thông Tin Thương Mại

COMMENTS

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
Lưu ý: Chỉ chấp nhận nội dung bằng tiếng Việt có dấu
SUBMIT_COMMENT

LBL_NEWERNAME
LBL_OLDERNAME

 

Phản hồi mới

Phan Thị Hồng Vương: Thật may mắn cho chú Trọng.Chúc gia đình chú sống hạnh phúc trăm năm.Người tàn ...
Lương: Cả gia đình cố lên nhé, hạnh phúc sẽ ko từ bỏ một ai cả khi chúng ta biết kiên n...
le thi thuan: Toi la mot nguoi sinh ra tu que lua Chu Trac Hoa Thanh . Toi rat tu hao ve qu...
nguyễn ngà: MỚI ra trường đó thôi mà đã thấy nhớ ngôi trường yêu dấu rồi? :x...
vuong hoa-minh thanh: uh,đó là điều dĩ nhiên mà bạn.cố lên bạn nhé,hay luôn là chính mình,quê hương đa...
hck: mong rằng chính quyền có liên quan sẽ sớm giải quyết cho họ không phải chịu cảnh...
Changtinanhdau: ôi họp mặt hội đồng hương mà em giờ mới biết ,tiếc thật ,hi hẹn lần sau có cơ hộ...
vũ tuyết: chúc mừng gia đình bà Hường đã đoàn vên sau một quảng thời gian xa cách nơi đất ...
trần đức Thắng: chú Chương vất vả quá.....đúng là ngươi xứ Nghệ..............
Phan Thi Thủy 12c2 Khóa 40: Oh. Mới đó thôi mà đã 4 năm trôi qua rồi. Mình nhớ trường nhớ thầy cô nhớ các bạ...
hoàng thị hương: Chị thật là hiếu học. Là một người con của mãnh đất Yên Thành yêu dấu, cũng là m...
Hoàng Thị Hương: Thật là mừng quá.Chúc mừng vì gia đình bà đã được đoàn tụ.Chuyện khó tin nhưng đ...
nguyễn thị hằng: chúc mừng những thành công mà quê tôi đã nhận được trong thời gian qua. tôi nghĩ...
Nguyễn Thành: Ôi mới đó mà đã 7 năm trôi qua, đã lâu lắm rồi em chưa được về lại ngôi trường m...
Nguyễn Đình Phẩm: Sắp làm Rể Yên Thành nên tình cờ vào đọc những bài báo về Yên Thành nên thấy yêu...

Bản đồ Yên Thành

Bản đồ Yên Thành

Tìm kiếm thông tin

Liên kết website

Yenthanh.Net-Website dành cho nông dân Yên Thành
Ủy Ban Nhân Dan Huyện Yên Thành, Nghệ An
khám phá đà lạt - du lịch đà lạt