Trang chủ Thông tin Yên Thành

Thông tin huyện Yên Thành - Nghệ An

Email In

Huyện Yên Thành, được thành lập tách ra từ huyện Đông Thành, Phủ Diễn Châu, từ năm Minh Mệnh thứ 18 (1838). Phủ Diễn Châu tức Châu Diễn, là một bộ phận của bộ Hoài Hoan, một trong 15 bộ của của nước Văn Lang thời vua Hùng Dựng nước. Dưới thời Bắc thuộc, Diễn Châu thuộc huyện Hàm Hoan đời Hán, quận cửu Đức đời Ngô, quận cửu Chân Đời Lương, quận Nhật Nam đời Tuỳ, châu nam Đức, Đức Châu rồi Hoan Châu, đời Đường. Năm Trịnh quán I (627) đời Đường, phía bắc Hoan Châu gọi là Diễn Châu. Tên Diễn Châu bắt đầu được gọi từ đó. Diễn Châu có lúc gọi là quận Long Tri gồm 7 huyện: Trung Nghĩa; Hoài Hoan; Long Tri; Tứ Nông; Võ lung; Võ Dung; và Võ Kim, trị sở đóng tại Quỳ Lăng (Lăng thành). Hiện nay Yên Thành có 39 đơn vị hành chính gồm 38 xã và một thị trấn

Diện tích: 54.990,08 ha
Dân số: 275.105 người
Thành phần dân tộc: Kinh

Vị trí địa lý:

Huyện Yên Thành thuộc tỉnh Nghệ An, phía Đông giáp huyện Diễn Châu, Tây giáp huyện Đô Lương, huyện Tân Kỳ, Nam giáp huyện Đô Lương, huyện Nghi Lộc, Bắc giáp huyện Tân Kỳ và huyện Quỳnh Lưu.

 

Về giao thông

Huyện Yên thành nằm phía tây đường quốc lộ 1A, trên trục đường tỉnh lộ 538 nối quốc lộ 1A (đoạn Cầu Bùng) với đường quốc lộ 7 đoạn Công Thành.

Về kinh tế:

Chủ đạo là phát triển kinh tế nông nghiệp, trồng lúa và chăn nuôi tự túc
Nông nghiệp ở Yên Thành phát triển phần lớn do tác dụng của con sông Đào thời Pháp thuộc, con sông này lấy nước từ Sông Lam nhờ Bara Đô Lương. Côn sông này cung cấp nước tưới cho ba huyện Yên Thành - Diễn Châu - Quỳnh Lưu. Yên Thành còn nổi tiếng với 02 con kênh. kênh Vách Nam đào vào những năm 1960-1965, bắt đầu từ Chòm 6 Tănh Thành, chảy về sông Bùng Diễn Châu, thoát nước tránh ngập lụt cho các xã Long Thành, Vịnh Thành... Kênh Vách Bắc đào vào những năm 1976-1978, bắt đầu từ Phúc Tụ (Văn Thành), chảy về phía bắc của huyện, dài khoảng 20km, tiêu nước cho vùng Hoa Thành, Văn Thành, Tăng Thành về mùa bão lũ, bảo đảm phát triển nông nghiệp.

Cơ cấu tổ chức

Chủ tịch Hội đồng nhân dân: Nguyễn Văn Ninh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân:  Nguyễn Tiến Lợi
Bí thư Huyện ủy:  Phan Văn Tân

Khái quát về quá trình hình thành địa lý, lịch sử, phát triển của huyện Yên Thành

Huyện Yên Thành, được thành lập tách ra từ huyện Đông Thành, Phủ Diễn Châu, từ năm Minh Mệnh thứ 18 (1838). Phủ Diễn Châu tức Châu Diễn, là một bộ phận của bộ Hoài Hoan, một trong 15 bộ của của nước Văn Lang thời vua Hùng Dựng nước.

Dưới thời Bắc thuộc, Diễn Châu thuộc huyện Hàm Hoan đời Hán, quận cửu Đức đời Ngô, quận cửu Chân Đời Lương, quận Nhật Nam đời Tuỳ, châu nam Đức, Đức Châu rồi Hoan Châu, đời Đường. Năm Trịnh quán I (627) đời Đường, phía bắc Hoan Châu gọi là Diễn Châu. Tên Diễn Châu bắt đầu được gọi từ đó. Diễn Châu có lúc gọi là quận Long Tri gồm 7 huyện: Trung Nghĩa; Hoài Hoan; Long Tri; Tứ Nông; Võ lung; Võ Dung; và Võ Kim, trị sở đóng tại Quỳ Lăng (Lăng thành). Được quyền tự chủ, các triều đại Ngô (939-967); Đinh (968-980) vẫn chọn Quỳ Lăng làm lỵ sở Châu Diễn. Thời triều Lê (980-1009) lỵ sở Châu Diễn chuyển về Kẻ Dền, Công Trung Thượng (xã Văn Thành).

Sách “Đại Nam nhất thống chí” thì đây là cơ sở của hoàng tử con vua Lê Đại Hành và Lê long Ngân (còn có tên là Long Toàn, Lê Ngân Tích), được phong làm Đông Thành Đại Vương, đã chọn kẻ Dền đắp thành xưng đế. Với ý đồ xây dựng Châu Diễn làm vùng cát cứ lâu dài; (ở kẻ Dền vẫn còn dấu tích của thành vua Dền, như nền thành, tường thành, hào nước bao quanh, các xã lân cận  còn có tên là Triều Nha, Hậu Nha, Triều Đường, Thượng Thành, Hạ thành, bến tàu Voi, đồng lùm Hoa, kho Vàng, kho tiền...mang đậm dấu vết một triều đô cũ.)

“Núi Mã Yên (Yên Ngựa) xã hương Khê, huyện Yên Thành, một ngọn núi cao, trong đám núi trông như hình yên ngựa; sườn núi có một hố sâu, rộng đến vài trượng, gọi là huyệt Vương Mẫu. Tục truyền con vua Lê Đại Hành giữ Phủ Diễn Châu ( châu lỵ đóng ở Công Trung) có táng mộ bà mẹ ở đây, khi nhà Lý cướp ngôi nhà Lê, Lê Hoàng tử bèn giữ châu tự xưng làm đế. Nhà Lý đánh không nổi, phải ngầm mượn người đào mộ ấy lên, rồi sau mới dẹp tan được” (Đại nam nhất thống chí quyển 14-15 trang 53)

Trên dãy Mã yên vẫn còn dấu tích của Động Huyệt và những huyền thoại về kẻ Dền. Tháng 11 năm 1041 vua Lý Thái tổ cử Lý Nhật Quang vào làm tri châu Nghệ An, Lý Nhật Quang đã dừng chân tại Công Trung Đông và Tràng Thành Nam để nghiên cứu nơi thành lập trị sở (Nghệ An) sau đó mới lên đặt tri sở tại Mượu xã Bạch đường (Anh Sơn) Từ đây cũng bắt đầu cuộc di dân từ bắc vào khai phá đồng ruộng, lập làng. ở Công Trung Đông; Tam toà, Hợp thành và Tràng Thành Nam Hoa Thành còn đền thờ Lý Nhật Quang, năm thiên thành thứ 3 đời vua Lý Thái Tông (1036), nhập Hoan Diễn Thành châu Nghệ An, thời Trần gọi là huyện Thổ Thành, vua Trần Duệ Tông năm Long khánh thứ 2 (1374) đổi làm lộ Diễn Châu. Vua Trần Thuận Tông năm Quang Thái thứ 10 (1379) đặt là trấn Vọng Giang.

Nhà Trần vẫn tiếp tục phái thân vương Trần Quốc Khang vào trấn trị Diễn Châu. Mùa xuân năm 1270 Tĩnh Quốc đại Vương Trần Quốc Khang (anh vua Trần Thánh Tông) được phong làm vọng Giang phiêu kỵ đô thượng tướng quân, đã tiếp tục xây dựng kẻ Dền lỵ sở Châu Diễn. Trần Quốc Khang đã mở mang trị sở, ý đồ chuẩn bị để xưng đế “Xây dựng phủ đệ, lang vũ vòng quanh lộng lẫy quá mức thường, vua nghe tin sai người đến xem, Tĩnh quốc sợ, nên tô tượng phật để thờ, nay là chùa Thông” (đại việt sử ký toàn thư, tập II của Ngô Sỹ Liên, Hà nội 1971 trang 41).

Trần Quốc Khang đã xây dựng kẻ Dền, chùa Thông như là một đế đô, bao gồm chợ búa, làng xã, trại lính và đắp con đường từ kẻ Dền lên Chùa Thông gọi là đường Vua.

Đời nhà Hồ, Hồ Hán Thương đổi tên làm phủ Linh Nguyên (1403) thời thuộc Minh gọi là huyện Đông Ngàn.

Năm 1428, sau khi đánh đuổi giặc Minh, Lê Lợi lên ngôi chia nước làm 5 đạo, Diễn Châu thuộc đạo Hải Tây

Năm Quang Thuận thứ 7 (1466) đời Lê Thánh Tông phủ Diễn Châu thuộc thửa tuyên Nghệ An, phủ Diễn Châu lúc này gồm 2 huyện Đông thành và Quỳnh Lưu. Huyện Đông thành bao gồm cả  huyện Yên Thành, Diễn Châu và một số xã của  Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Đô Lương, Nghi Lộc ngày nay. Lỵ sở Phủ Diễn Châu chuyển từ Kẻ Dền (Công Trung) về Thành Trài (Đông Lũy) Diễn Hồng.

Thời nhà Lê, huyện Đông thành và huyện Quỳnh Lưu đều do phủ Diễn Châu kiêm lý. Đến thời Tây Sơn Quang Trung, Nguyễn Huệ đổi Nghệ An thành trấn Nghĩa An, phủ Diễn Châu thuộc trấn Nghĩa An, phủ lỵ dời về làng Tiền Lý (Diễn Ngọc).

Năm 1802 Gia Long đổi Nghĩa An thành Nghệ An, phủ Diễn Châu vẫn gồm 2 huyện Đông thành và Quỳnh Lưu. Huyện Đông thành gồm 7 tổng: Cao Xá; Vạn Phần; Quan Trung; Quan Triều; Thái Trạch; Vân Tụ; Hoàng Trường. Gồm 242 xã và thôn động.

Mùa xuân năm Minh Mệnh thứ 18 (1837) từ huyện Đông thành tách ra thành 2 huyện: Đông thành và Yên Thành, theo hướng Đông Tây; huyện Yên Thành ở về phía Bắc, trị sở đóng tại Yên Lý (gần chợ huyện xã Diễn Yên). Huyện Đông thành đóng ở phía nam, trị sở đóng tại làng Cao Xá, xã Diễn Thành, huyện nào cũng có núi, có đồng bằng và có biển.

Huyện Yên Thành gồm các tổng: Hoàng Trường, Vạn Phần, Thái Trạch, Quan Triều và Cự Lâm do phủ Diễn Châu thống hạt. Năm Minh Mệnh thứ 21 (1840) trích tổng Cự Lâm lập huyện Nghĩa Đàn.

Năm Tự Đức thứ 4 (1851), bởi chức tri huyện Yên Thành đóng ở Yên Lý mà do tri phủ Diễn Châu kiêm nhiếp cả 2 huyện.

Năm Thành Thái thứ 10 (1898) Thực dân Pháp và chính quyền nhà Nguyễn nhận thấy chia 2 huyện theo chiều đông tây, thì địa dư từ tây sang đông quá dài, bề ngang lại hẹp nên chia lại hai huyện theo chiều Nam Bắc. Huyện Đông thành về phía đông, huyện Yên thành về phía Tây, đều thuộc Phủ Diễn Châu

Huyện Yên Thành gồm các tổng: Quỳ Trạch (tức Thái trạch); Quan Hoá (tức quan triều) Vân Tụ; Quan Trung và lập thêm tổng Vân Hội, lỵ sở Yên thành chuyển về làng Phụng Luật xã Hợp thành.

Từ năm 1919, bỏ cấp phủ, đổi  huyện Đông thành, phủ Diễn Châu ngang cấp với huyện Yên Thành.

Từ năm 1898 đến năm 1945 huyện Yên thành có 5 tổng 136 làng xã; sau cách mạng tháng Tám năm 1945 cắt các làng Xuân Lạc (kẻ Năn), Phượng Kỷ (trại lạ) Quỳ Hậu (kẻ Mưng), Yên Lương, Mỹ hoá, Trịnh Sơn (kẻ rọc) về Anh Sơn; cắt Trị Nội; Hội Yên về Nghi Lộc. Sau năm 1955 cắt phía bắc Nghĩa Môn, làng Cận về Quỳnh Lưu.

Sau khi giành lại chính quyền vào ngày 28/8/1945, Yên thành đã xây dựng chính quyền nhà nước địa phương phát triển vững chắc, đến nay huyện Yên Thành có 38 xã và 1 thị trấn, 12 thị tứ, với số dân là 275.165 người (theo số liệu thống kê đến ngày 31 tháng 12 năm 2008).

Thông tin về diện tích, dân số của các xã trong huyện

 1. Thị trấn Diện tích : 262.55 ha, Dân số : 4227 người
 2. Xã: Bắc Thành Diện tích : 1050.96 ha, Dân số : 6151 người
 3. Xã: Công Thành Diện tích : 1239.12 ha, Dân số : 10383 người
 4. Xã: Hợp Thành Diện tích : 428.55 ha, Dân số : 6431 người
 5. Xã: Bảo Thành Diện tích : 909.67 ha, Dân số : 6562 người
 6. Xã: Khánh Thành Diện tích : 548.67 ha, Dân số : 6274 người
 7. Xã: Hậu Thành Diện tích : 2326.62 ha, Dân số : 10381 người
 8. Xã: Hồng Thành Diện tích : 504.78 ha, Dân số : 5963 người
 9. Xã: Hoa Thành Diện tích : 347.49 ha, Dân số : 4660 người
 10. Xã: Phú Thành Diện tích : 669.24 ha, Dân số : 6840 người
 11. Xã: Nhân Thành Diện tích : 945.12 ha, Dân số : 8637 người
 12. Xã: Nam Thành Diện tích : 586.36 ha, Dân số : 6246 người
 13. Xã: Mỹ Thành Diện tích : 1557.49 ha, Dân số : 8192 người
 14. Xã: Minh Thành Diện tích : 2433.23 ha, Dân số : 5460 người
 15. Xã: Lăng Thành Diện tích : 4935.82 ha, Dân số : 7401 người
 16. Xã: Lý Thành Diện tích : 810.54 ha, Dân số : 3685 người
 17. Xã: Long Thành Diện tích : 963.77 ha, Dân số : 9301 người
 18. Xã: Liên Thành Diện tích : 799.19 ha, Dân số : 7113 người
 19. Xã: Kim Thành Diện tích : 2393.61 ha, Dân số : 3756 người
 20. Xã: Tăng Thành Diện tích : 824.34 ha, Dân số : 6516 người
 21. Xã: Tây Thành Diện tích : 1987.65 ha, Dân số : 3035 người
 22. Xã: Tân Thành Diện tích : 2558.05 ha, Dân số : 8568 người
 23. Xã: Trung Thành Diện tích : 747.81 ha, Dân số : 5625 người
 24. Xã: Thịnh Thành Diện tích : 2880.47 ha, Dân số : 6561 người
 25. Xã: Thọ Thành Diện tích : 797.88 ha, Dân số : 5139 người
 26. Xã: Quang Thành Diện tích : 2180.02 ha, Dân số : 12827 người
 27. Xã: Sơn Thành Diện tích : 1508.76 ha, Dân số : 7270 người
 28. Xã: Phúc Thành Diện tích : 1592.04 ha, Dân số : 9608 người
 29. Xã: Đồng Thành Diện tích : 3082.24 ha, Dân số : 7582 người
 30. Xã: Đức Thành Diện tích : 1438.71 ha, Dân số : 8191 người
 31. Xã: Đại Thành Diện tích : 806.72 ha, Dân số : 3128 người
 32. Xã: Đô Thành Diện tích : 1052.23 ha, Dân số : 12966 người
 33. Xã: Mã Thành Diện tích : 5184.67 ha, Dân số : 11207 người
 34. Xã: Xuân Thành Diện tích : 1262.07 ha, Dân số : 7584 người
 35. Xã: Văn Thành Diện tích : 995.94 ha, Dân số : 8944 người
 36. Xã: Vĩnh Thành Diện tích : 1199.17 ha, Dân số : 7785 người
 37. Xã: Viên Thành Diện tích : 857.69 ha, Dân số : 7011 người
 38. Xã: Hùng Thành Diện tích : 15.280 ha, Dân số: 5.585 người
 39. Xã: Tiến Thành Diện tích : 3321.17 ha, Dân số: 5.288 người

 

Bản đồ hành chính

Bản đồ Yên Thành

Thông tin tham khảo từ chinhphu.vn,wikipedia.org, trang tin UBND huyện Yên Thành. Nếu bạn thấy thông tin còn thiếu và sai sót, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

COMMENTS

avatar việt
+11
 
 
qua thông tin yên thành mình biết thêm nhiều thông tin về quê hương
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Đinh Hữu Khôi
+3
 
 
Mình rất nhớ quê nhà
lâu rồi mình không được về quê.
dù đi đâu, làm gì quê hương vẫn ở trong trái tim mình
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar việt
+9
 
 
qua thông tin yên thành mình biết thêm nhiều thông tin về quê hương
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Đinh Hữu Khôi
-1
 
 
Mình rất nhớ quê nhà
lâu rồi mình không được về quê.
dù đi đâu, làm gì quê hương vẫn ở trong trái tim mình
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Phạm Quang Hiêu
+1
 
 
Mình cũng rát giống bạn, học xong cắp bằng vào tỉnh mới Đăk nông đẻ xin việc bây giơ đã đucọc 5 năm rồi minh rát nhớ quê.
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar HỒNG PHƯỢNG
+2
 
 
Nhìn bản đồ nhớ nhà+Nhớ quê quá đi!!!!!!!!........
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Đinh Hữu Khôi
+1
 
 
Đã 2 năm nay mình chưa về quê
dù mình đang phải công tác cũng không xa lăm
bạn biết đó Mình xác định đi theo ngành này rấ vất vả
nhưng mình vinh dự được ở bên Bác Hồ
được thay mặt bác đón tiếp nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế vào lăng viếng Bác
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Đinh Hữu Khôi
+3
 
 
quê hương là chùm khế ngọt. Mình cũng rất nhớ quê bạn àh. Bạn đang học hay công tác ở đâu? Cho mình gửi tới bạn lời chúc sức khỏe và lời chào tốt đẹp nhất
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar HỒNG PHƯỢNG
+7
 
 
Nhìn bản đồ nhớ nhà+Nhớ quê quá đi!!!!!!!!........
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Đinh Hữu Khôi
+1
 
 
Đã 2 năm nay mình chưa về quê
dù mình đang phải công tác cũng không xa lăm
bạn biết đó Mình xác định đi theo ngành này rấ vất vả
nhưng mình vinh dự được ở bên Bác Hồ
được thay mặt bác đón tiếp nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế vào lăng viếng Bác
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Trần Trung Hiếu
+2
 
 
Yên Thành quê mình, dù đi đâu cũng thấy nhớ.......
Dù đang học xa nhưng mình vẫn biết nhiều thông tin YT qua trang này.......
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Trần Trung Hiếu
+2
 
 
Yên Thành quê mình, dù đi đâu cũng thấy nhớ.......
Dù đang học xa nhưng mình vẫn biết nhiều thông tin YT qua trang này.......
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar nguyen xuan quy
+5
 
 
lâu rồi giờ mới vô xem thấy yên thành mình đổi thay nhiêu quá hì,
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar nguyen xuan quy
+4
 
 
lâu rồi giờ mới vô xem thấy yên thành mình đổi thay nhiêu quá hì,
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar AnNa Phạm
+1
 
 
Chỉ cần nghe tới cái tên Yên Thành thôi đã làm lòng mình xôn xao rồi. Nhìn mà mình nhớ quê hương quá, giá như giờ mình được trở về nơi ấy....
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar AnNa Phạm
+1
 
 
Chỉ cần nghe tới cái tên Yên Thành thôi đã làm lòng mình xôn xao rồi. Nhìn mà mình nhớ quê hương quá, giá như giờ mình được trở về nơi ấy....
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Vinh
+4
 
 
Xa Yên Thành đã 10 năm nay nhưng mình vẫn thường xuyên về quê, ở đó có cả quê nội và quê ngoại của mình. Nhờ có nguoiyenthanh.com mà mình hiểu hơn về quê hương. Mình ngày xưa học chuyên văn Trường Năng Khiếu và lớp C1 Chuyên ban Phan Đăng Lưu nhưng mình học rất dốt môn văn. Do vậy, mình chỉ mộc mạc đôi lời thế này thôi.
Chúc các đồng hương Yên Thành ở các vùng miền trên toàn quốc và ở nước ngoài mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp. Và, quan trọng hơn, các bạn là người Yên Thành.
Xin chân thành cảm ơn nguoiyenthanh.com.
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Phạm Văn Bảo
+1
 
 
Tuổi thơ tôi gắn liền với mái trường THPT BẮC YÊN THÀNH cùng với cánh đồng quê Đức Thành đầy yêu dấu. mỗi lần về thăm quê, trong lòng tôi chan chứa bao kỉ niêm thời thơ ấu. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ quay về quê hương yên thành, nơi đó có gia đình và bạn bè ngày trước.
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Vinh
+1
 
 
Xa Yên Thành đã 10 năm nay nhưng mình vẫn thường xuyên về quê, ở đó có cả quê nội và quê ngoại của mình. Nhờ có nguoiyenthanh.com mà mình hiểu hơn về quê hương. Mình ngày xưa học chuyên văn Trường Năng Khiếu và lớp C1 Chuyên ban Phan Đăng Lưu nhưng mình học rất dốt môn văn. Do vậy, mình chỉ mộc mạc đôi lời thế này thôi.
Chúc các đồng hương Yên Thành ở các vùng miền trên toàn quốc và ở nước ngoài mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp. Và, quan trọng hơn, các bạn là người Yên Thành.
Xin chân thành cảm ơn nguoiyenthanh.com.
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Phạm Văn Bảo
+1
 
 
Tuổi thơ tôi gắn liền với mái trường THPT BẮC YÊN THÀNH cùng với cánh đồng quê Đức Thành đầy yêu dấu. mỗi lần về thăm quê, trong lòng tôi chan chứa bao kỉ niêm thời thơ ấu. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ quay về quê hương yên thành, nơi đó có gia đình và bạn bè ngày trước.
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Trần Thanh
+2
 
 
ôi nhìn vào mọi thông ti yên thành mà mình bật khóc .đi học xa nhà tự dưng nhớ bố mẹ và ngôi nhà thân yêu quá đi và cả ngôi trường yên thành 2 yêu dấu nữa
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Trần Thanh
+2
 
 
ôi nhìn vào mọi thông ti yên thành mà mình bật khóc .đi học xa nhà tự dưng nhớ bố mẹ và ngôi nhà thân yêu quá đi và cả ngôi trường yên thành 2 yêu dấu nữa
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar PHAN LỄ HÒA
0
 
 
xa Yên Thành...xa mái trường YÊN THÀNH 3 và mảnh đất Tây thành đã hơn một năm..tôi nhớ lắm tôi hi vọng sẽ sớm trở về quê hương..cha mẹ ơi thầy cô ơi..bạn bè ơi..con sẽ cố gắng..
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar PHAN LỄ HÒA
0
 
 
xa Yên Thành...xa mái trường YÊN THÀNH 3 và mảnh đất Tây thành đã hơn một năm..tôi nhớ lắm tôi hi vọng sẽ sớm trở về quê hương..cha mẹ ơi thầy cô ơi..bạn bè ơi..con sẽ cố gắng..
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Nguyễn Đăng Quân
0
 
 
ừ nhỉ! chúng ta mới xa quê có 2 năm mà không thể không lưu luyến những kỉ niệm mà chúng ta từng trải qua. Ôi những con người Yên Thành (Tây Thành) thân thiện dễ mến. Yêu, nhớ mọi người quá đi!
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Việt Hòa-Vov
+1
 
 
Mỗi khi được về quê,tôi lại ra cổng nhà mình nhìn các bạn câp III đi học,mái trường Bắc Yên Thành đã cho tôi rất nhiều kỷ niệm về 1 thời học trò ngây ngô,hồn nhiên,trong sáng...Giờ đây phải xa quê nên "nguoiyenthanh.com"chính là cầu nối cho tôi hướng về quê hương mình.Tôi luôn tự hào về quê hương và mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho diễn đàn..."Việt Hòa-Từ Hà Nội"
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Lê Xuân Thanh
+1
 
 
Lâu rồi tui mới về quê ma thấy dân mình thay đổi nhiều quá.
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Nguyễn Hiền
0
 
 
Xin chào! tui cũng la học sinh yên thành 3 nầy, tui rất sung sướng khi biết đến diễn đàn này. tui dang học ở Hải Dương .hi vọng tui sẽ gặp được đồng hương ở đây.hãy liên lạc cho tui nha.sdt 0985288432.NHỚ QUÊ MÌNH NHIỀU LẮM
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Nguyển tất Thịnh
0
 
 
Yên Thành ơi nhớ Yên thành quá. phải đên 3 tháng nưa mới đươc về Yên Thành yêu dấu. xa Yên Thành xa Yên Thành 3 , chia tay với k5H sao nhớ thế không biêt giờ các bạn k5H ở đâu rồi . nếu ai vào hảy liên lạc cho tôi nhé.
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Việt Hòa
0
 
 
Cái lạnh của miền Bắc + với những buổi chiều buồn lại làm cho mình nhớ nhà nhiều hơn. Đã hơn 4 tháng mình chưa về quê, thật là nhớ nhà các bạn a, Mặc dù đi học xa nhà được 3 năm rồi đó. Chúc tất cả đồng hương Yên Thành luôn mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống. Chúng ta hãy hướng về Yên Thành Nhiều hơn nũa các bạn nhé.."
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Phan Lê Đức
+1
 
 
cũng gần đến tết rùi nhỉ....Vào xem bản đô lại nhớ đập vừng quá.Giá như đang thời tiết nóng nực của sài GÒN thế này mà được bơi ở con đập ấy thì tốt biết mấy.... ui nóng quá,nhớ đập VỪNG,nhớ ĐỒNG THÀNH quá đi mất.......
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Thịnh (Đội 8- thịnh thành)
+1
 
 
Thái Nguyên 20-11 đã đến và tôi lại có cảm giác nhớ về Yên Thành nhiều hơn . Nhớ thầy cô nhớ bạn bè mong một ngày gặp lại hội đồng hương Yên Thành 3
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Danh Trường
0
 
 
Chào các bạn yên thành. Mình cùng là người Yên Thành nên khi biết được diễn dàn này mình cũng vui lắm. Mình sẽ sắp xếp thời gian để vào thường xuyên, để cùng trao đổi với đồng hương. Xin cam ơn những người đa sáng lập ra trang web này, chắc co chú Huy cận chứ gì? Tết đến rồi nhớ quê quá, trông cho đến tết về ma nấu bánh chưng nhĩ.
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Danh Trường
0
 
 
Nhớ cái tết quê mình quá, mình đang ở Đồng Nai cũng xa quê lắm, các bạn ai có tâm sự gì thì vào đây tâm sự với đồng hương cũng vơi đi nỗi nhớ quê.
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar vịt con
0
 
 
cảm xúc của một người con mới xa quê lần đầu thật khó tả,nhất là vào những dịp lễ như 20-11 này,nhớ nhà,nhớ thầy cô,nhớ trường cũ.mong cho yên thành mình sẽ phát triển để sánh vai với các huyện khác.mình luôn tự hào vì mình là một người con của yên thành
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar NGUYỄN TRUNG ĐỨC
0
 
 
mình cũng vừa cúp học để về quê đó. ở quê lạnh lắm mình là người mỹ thành nhưng mình học ở trường THPT YÊN THÀNH II . năm 2010 này trường kỉ niệm 45 năm thành lập trường và đón nhận trường chuẩn quốc gia đây là thành quả bao nhiêu năm phấn đấu của trường. ai là học sinh cua trường YÊN THÀNH 2 tại tp đà nẵng thì liên lạc với mình nhé
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar học sinh Phan Đăng Lưu
0
 
 
được tin thầy Quảng dạy Sinh trường mình mất rồi.Vậy là Phan Đăng Lưu mất đi một gv tâm huyết,giỏi chuyên môn.thật là có lỗi khi chúng em đi học xa,ko thể thăm hỏi và chia tay thầy được.Nhưng em tin trong lòng mỗi đứa học sinh sẽ luôn nhớ về thầy,thầy ạ.Mong cho PĐL cũng như huyện yên thành minh sẽ có thật nhiều gv như thầy để nền giáo dục ở yên thành mình ngày một đi lên.
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Nhoc_buon_186
0
 
 
thầy ơi ..! Tuy thầy đã đi xa bọn em rồi..nhưng trong lòng bọn em luôn nhớ đến thầy..tuy ở phương xa không về tiễn thầy lên đường được nhưng chúng em vẫn luôn nhớ đến thầy .Một người thầy mà mãi bọn em sẽ không quên
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Đinh Hữu Khôi
0
 
 
em đừng buồn nha. ai cũng có nỗi buồn của mình mà, chúng ta là đồng hương yên thành hãy phát huy những gì tốt nhất của người con xứ nghệ em nhé. Anh tin em và các bạn của em sẽ vượt qua tất cả khó khăn. Đó cũng là món quà mà thầy của em ở nơi bên kia sẽ yên lòng. Chúc em và các bạn luôn mạnh khỏe, học tập và luôn hướng về quê hương dù đi đâu,làm gì.
Chào thân ai, quyết thắng!
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Lê Văn Hiếu
+1
 
 
Khi nhắc đến YÊN THÀNH ai mà chẳng nhớ quê nhà.Nhớ gia đình ,nhớ bạn bè và con nhớ nhiều kỷ niệm ngày xữa nữa tề.Tui ở sơn thành nên còn nhiều cấy để nhớ nưa tề .Ai chưa từng đến sơn thành thì xin mời đến sơn thành chơi cho biêt.Đến rồi sẽ nhớ mãi đó
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar vuongxuanchien
+1
 
 
nói gì bây giờ!xa nhà hay xa quê mà ai cũng có nhiều cảm xúc đó là điều hiển nhiên !các bạn yên thành xa nhớ,bạn bè nhiều thật nhưng khi đi rồi mới biết thế nào !ngày hôm nay tớ đang sống và học tập ở một nơi rất xa các bạn,nơi rét nhất của trái đất,nơi mùa đông đến chỉ có băng và tuyết,nơi lạnh lẽo tất cả mọi thứ!nhớ hay mong mọi người khi phải xa họ ngày đi xa thì mấy ai vui ,chờ ngày trở về thì quá xa xăm
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Nhật Min
+5
 
 
Chiến ơi cố lên nhé, thầy và trò trường Lê Doãn Nhã luôn h vọng vào em.
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Nguyễn Viết Trung
+2
 
 
Em hãy cố gắng tại sống và học tập thật tốt ở nơi đất khách. Mặc dầu thầy không trực tiếp dạy em nhưng em là niềm an ủi động viên của thầy cô trường THPT Lê Doãn Nhã.
www.trungspl.violet.vn
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar cao xuân sơn
0
 
 
chiến ah! cố lên nhé
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar lê văn hiếu
0
 
 
Đêm NO EN ở nơi xứ sở sương mù này mới biết nhớ về quê ta gia giết .Ai đã từng đi xa mới hiểu được cảnh xa quê .nhất là nơi lạnh lẽo và nhưng ngày lễ vui vẻ thế này lại càng buồn và nhớ nhà hơn nữa
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Vuong Gia
0
 
 
có ai biết Đức Thành ra sao không?
những ai mà dân Đức Thành nói riêng, Yên Thành nói chung. thấy đó quê mình còn nghèo lắm chung ta cùng cố gắng đưa quê minh phát triễn nha.
mình đi học cũng gần 2 têt rồi chưa về quê cũng nhớ quê lắm chứ
ma đi không há lẽ trỡ về không... hjhj
chúc cho người yên thành mình năm mới sức khỏe dồi dao gặt hái được nhiều thành công trong công việc,học tập và nhưng lĩnh vực khác nưa
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Hoàng Bá Duy
+1
 
 
đọc mấy lời này mà não cả ruột Chiến ơi! sao chúng ta không đi chung 1 con đường hì? ước gì cả 7 đứa ta gặp lại nhau hề?ở bên đó chắc lạnh lắm phải không? nhớ giữ gìn sức khỏe để gắng học tập cho tốt nhé. tất cả mọi người đểu hi vọng ở chiến. riêng duy thì mong 1 ngày nào đó gần nhất gặp lại tất cả các bạn.chúc Chiến thành công
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar duy dam
-2
 
 
thầy trò lê doãn nhã mình ơi! đọc cái tên sao mà thân thương vậy? xa trường 2 năm rồi giờ mới biết sao là kỷ niệm thời học sinh.mình mong sao một ngày nào đó mình trở lại ngôi trường đó để nhận bằng tốt nghiệp.cô ơi! e ne!thằng học trò ngày xưa luôn làm cô phiền não mà giờ đây cô biết em cảm thấy như thế nào không?cảm ơn cô đã giành cho em tất cả những gì thiêng liêng nhất, để giờ đây em khôn lớn và thành công trên con đường của mình.ah lớp mình xem như thành công nhất từ trước tới nay cô nhỉ? cô nhớ giữ gìn sức khỏe cô nhé , em sẽ cố gắng để không phụ lòng mong mỏi của cô. chúc cô hạnh phúc và công tác tôt.các thầy ơi em không thể gửi tất cả cho mọi người nhưng em hy vọng thầy và trò trường mình sẽ cố gắng học tập và công tác tốt . các em khóa sau gắng học cho tốt nhé , đừng phụ lòng mong mỏi của thầy cô và các anh chị nhé
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Bùi Hồng Thành
0
 
 
Chủ tịch UBND huyện YT là Nguyễn Sỹ Hưng chứ nhi?
Ông Lợi, Ông Hà và Bà Nhàn là Phó Chủ tịch UBND mà
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Lê Mai
0
 
 
Đức Thành quê tôi ơi,cha mệ ơi, các bạn ơi
tui sắp được về đi cấy rùi.hihi
cứ đọc rồi cứ khóc mà không đọc thì không được.tui nhớ nhà lắm
tui yêu Đức Thành quê tui quá và thấy con người miền trung quê mình sao mà thân thiết lạ.Bọn tui ở ngoài ni chỉ cần nghe tiếng miền Trung là nhận đồng hương liền.hihi
chúc tất cả mọi người ăn tết vui vẻ nha.
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Đinh Hữu Khôi
0
 
 
lâu lắm rồi mình cũng không được đi cấy. bạn biết đó với ngành của mìh hiện tại rất khó có thời gian về nhà. đã 2 tết nay mình không được về quê, dù mình công tác không xa quê hương. Bạn đang học hay đi làm rồi. Chúng ta cùng về quê đi cấy nào bạn. Mình ở Trung Thành, chộ Rộc ấy. Chúc bạn vui vẻ, mạnh khỏe; thành công trong học tập, hạnh phúc trong đỏi thường. Chào bạn nha!
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar cao dang thoa
0
 
 
tôi rất tự hào về yên thành,dù đang học năm cuối ở hà nội nhưng 4 năm ở đây đã có nhiều người nói nhiều về yên thành mình đó.vì vậy sau khi ra trường tôi muốn được về yên thành công tác để xây dựng quê mình.
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Lê Đình Phong
0
 
 
Chúc mừng năm mới tới toàn thể các ông bà, các cô chú và anh chị em toàn thể nhân dân huyện Yên Thành thân thương!
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Dũng ( Bắc Thành)
0
 
 
Sáng mai 8h ngày 28/02/2010 Họp măt đầu xuân đồng hương Yên Thành Tại Vũng Tàu. Mời anh em bà con tham dự cho vui nhé. Tại Hội trường UBND Phường 2 TP Vũng Tàu. Chi tiết xin liên hệ: Dũng (Bắc Thành):0983677552 nhé.
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Nguyễn Thị Oanh (Văn Thành)
0
 
 
Ai xa quê mà chẳng nhớ về quê hương.Hi. Nếu ai là học sinh trường Phan Đăng Lưu thì hãy luôn nhớ về mái trường thân yêu nha.12A3 à, yêu lớp mình nhiều.........
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar 12A3
0
 
 
hm nay là mồng 8/3 rùi. Chúc các bạn gái yên thành luôn xinh đẹp và đáng yêu nhé.Chúc các cô giáo trong trướng Phan Đăng Lưu luôn mạnh khỏe và thành công trong công việc người lái đò của mình.Nhớ mãi Phan Đăng Lưu
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Lê Đình Phong (Phúc Thành, Yên Thành)
0
 
 
Chào quê hương xa nhớ!
Vì là người con xa quê cũng đã khá lâu rồi, nhưng mọi ký ức về quê lúa Yên Thành, về những buổi chiều hè được trải lòng trên những cánh đồng vàng óng, về những mái trường thân yêu mà mình đã từng học cái chữ, cái tính cách ở đó...Ôi cấp 3 Bắc Yên Thành (Lăng Thành) hết đổi trong tôi. Không biết nay, những cách đồng ấy, những ngôi trường ấy...thay đổi nhiều chưa các bạn nhỉ???
Chúc cho mọi người con Yên Thành đều thành đạt!
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Lê Văn Dũng
0
 
 
chào các bạn đồng hương Yên Thành!
hôm nay mình vô tình gặp được diễn đàn quê hương khoai lang này mình rất vui khi được gặp lại nhưng người đồng hương online , rất mong được sự chung vui của nhưng người đồng hương yêu quý.
mình hiện nay đang làm việc ở Sài Gòn.
rất mong được sự gặp mặt những những người thân thiết quê hương mình.
cuối cùng chúc mọi người thành đạt trong cuộc sống.
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar phạm xuân lâm
0
 
 
mình cung o yên thành đây còn giờ mình đang ở bình phước thế dũng có số ĐT ko mình liên lạc nhau được ko
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Nguyễn Văn Trường
0
 
 
thông tin yên thành còn ít quá,thiếu thông tin về kinh tế,điều kiện tự nhiên,khí hậu,khoáng sản,tiềm năng phát triển,địa chất môi trường,các vấn đề về ô nhiễm...quý báo nên tham khảo nhiều hơn nữa
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Khánh Hồng
0
 
 
Không ngờ Yên Thành lại có lịch sử phát triển lâu đời như vậy. Qua tìm hiểu về lịch sử phát triển của Yên Thành càng thấy tự hào hơn về quê hương mình.
Hy vọng tuổi trẻ chúng ta sẽ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Đăng Năng
0
 
 
Đã lâu không được về quê nhà,không biết một năm trôi qua thì Yên Thành quê mình thay đổi thế nào nhỉ?
Mình là một người con của xóm Tân Sơn xã Tân Thành.những ai ở quê nhà hãy đưa thông tin về quê nhà mình
thật nhiều để những người con xa quê như chúng tôi được biết về thay đổi của quê nhà
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar PHẠM XUÂN LÂM
0
 
 
gân tới năm hoc mới rồi em đồng hương yên thành là cưu học sinh trường phan đăng lưu khóa 98- 99 xin chúc các thầy cô một năm mới gặt hái được nhiều thành công ôi nhớ quê hương quá. ai là cựu học sinh khóa tôi thì liên lạc nhé. mình là: phạm xuân lâm khối 2 thị trấn học khóa 98 - 99 lớp 12B2
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Nguyển Thọ Hảo
+1
 
 
Nhớ nhà quá nhớ Yên Thành quá mọi người ơi.Mình là Nguyễn Thọ Hảo(đội 2 Nhân Thành)
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Phạm Mai
0
 
 
Yên Thành nhà minh nghèo lắm. Mình muốn làm điều gì đó.
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Đào Toản
+1
 
 
quê minh đang bị lủ cac bạn ơi! thương lắm, đau lòng lắm quê mình ơi,
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Quốc Toản(tăng thành)
0
 
 
thương quá Yên Thành ơi! lại bị lũ nữa rồi
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Nguyễn Ngọc Hiến
0
 
 
Tôi xa quê hương đã hai năm rồi,bây giờ nhớ quê quá đi mất.Hi vọng một ngày nào đó khi tôi ra trường sẽ được về cống hiến sức mình cho mảnh đất Yên Thành thân yêu.Xin gửi lời chúc đến đồng hương Yên Thành trên cả nước luôn mạnh khỏe, hạnh phúc,thanh công trong công việc,va hãy luôn nhớ về quê hương nhe.
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar nguyễn văn thế
0
 
 
tôi xa quê hương mới 2 tháng mà sao nhớ quê quá.nhớ gia đình,bạn bè.nhớ những cánh đồng thơm ngát của hương lúa.nhớ con đương thân quen.nhớ thầy cô trường THPT lê doãn nhã quá.tôi vào sài gòn học với một lòng quyết tâm cao.tôi sẽ không lam cho mọi người thất vọng về tôi.một ngày nào đó tôi sẽ đem vinh quang về với quê hương yêu thương.BỐ MẸ ƠI.CON YÊU MỌI NGƯỜI. "QUÊ HƯƠNG LA CHÙM KHẾ NGỌT"
*_NGUYỄN VĂN THẾ_*

XÓM VĂN TÂY-XÃ NHÂN THÀNH-HUYỆN YÊN THÀNH - TỈNH NGHỆ AN
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Lê Tuấn
+2
 
 
Cảm ơn Nguoiyenthanh.com. Nhờ đó chúng tôi - những người đi xa mới có dịp gặp nhau, thông tin cho nhau và biết nhiều hơn những thông tin quê mình.
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Đào Thanh
0
 
 
cảm ơn các anh chị đã thành lập ra trang web.nguoiyenthanh.com nhe. rất hay và cập nhật thông tin đầy đủ và kịp thời nữa. e biết thêm về huyện mình nhiều quá....
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Nguyễn Thị Huyên
0
 
 
Xin chào bà con Yên Thành. Mọi người ơi, có ai biết hiện nay Yên Thành mình có bao nhiêu xã trồng dứa, chuối?. Diện tích và sản lượng là bao nhiêu? Mọi người ai biết thì hồi âm lại với nha.
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Hồng( 12a Lê Doãn Nhã)2009-2010
0
 
 
xin chào bà con Yên Thành!đi xa quê hương mới thấy nhớ quê thế nào.lau lâu lắm rồi tôi cũng chưa về quê.không biết dạo này quê mình có gì thay đổi không?đi xa nhưng tôi rất tự hào vì quê mình rất đẹp
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Mai Đình Linh
0
 
 
Tôi cũng người con Yên Thanh đây, tôi cũng thường xuyên vè thăm quê, Yên Thành cũng đổi thay nhiêu
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Dussen ahna
0
 
 
yên thành yêu dấu dường như đi đâu cũng không quên!!!!!!
cảm ơn nguoiyenthanh.com đã cho tôi thấy quê hương rõ hơn.
hãy vươn lên yt nhé,các bạn yt hãy đưa quê minh giàu mạnh nhé

russia,lanh giá nhớ quê nhà yêu dấu
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Hồ Văn Phúc
0
 
 
Mình đang làm việc ở Đà Nẵng nhưng lúc nào mình cũng nhớ tới Yên Thành quê mình.
Yên Thành là mẹ là cha
Không ai ra đi ma không nhớ.
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar vuong hoa-minh thanh
0
 
 
uh,đó là điều dĩ nhiên mà bạn.cố lên bạn nhé,hay luôn là chính mình,quê hương đang chờ bạn đó
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar phạm hoàng bách
0
 
 
ai mà không nhớ quê cơ chứ? là nơi cha mẹ ông bà của mình. nhiều lúc chỉ mún nghĩ đẻ dược về thâm gia đình họ hàng thôi. xã hội này thật bon chen không như ở nông thôn bọn mình. chỉ trông đến tết sum họp cùng gia đình
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar người yên thành nên mình tên là Thành
0
 
 
Người Yên Thành thật là tuyệt nhưng mình thấy hội đồng hương chỉ mới phát huy đượ một số nơi thôi chưa phát hguy được trên tất cả các tỉnh thành trên cả nước
mình học xong muốn về Yên thành để làm việc quá nhung chắc là không có cơ hội cho mình rôig=f
nhớ yên thành quá
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar nam
-1
 
 
mình củng rất nhớ quê nà
mình xa quê củng gần 1 năm rồi
không biết lúc nào mới được ve thăm quê huơng nưa ,vì mình giờ đang ở rất xa.mình rất nhớ nhà ,nhớ người thân ,nhớ quê mọi người ah`
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Đình Minh Nguyễn
-1
 
 
Rất tự hào về người dân Yên Thành có tính cần cù và chịu khó, mong rằng cần phát huy hơn nữa và dữ dìn bản sắc đó ... Tôi yêu Yên Thành !
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar lt in yt
-1
 
 
Khi ta ở cũng là nơi đất ở.Khi ta đi đất bõng hoá tâm hồn.
Dù ở nơi đâu thì cũng luôn nhớ về Yên Thành bạn nhé.Hãy tự hào vì mình sinh ra ở Yên thành nhé.
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
avatar Nguyễn Sỹ Thìn
0
 
 
Tôi nhớ quê nhà nhiều lắm,đi xa quê hương nên mỗi khi nghe tên huyện mình trong lòng tôi bỗng dâng trào một cảm xúc nhớ quê nhà da diết,nhớ lắm lắm quê hương ơi !!!!!
DATETIMEFORMAT
POST_REPLY
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
SUBMIT_COMMENT
Hủy
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
Lưu ý: Chỉ chấp nhận nội dung bằng tiếng Việt có dấu
SUBMIT_COMMENT

LBL_RELATEDNAME
LBL_NEWERNAME
LBL_OLDERNAME

 

Phản hồi mới

Phan Thị Hồng Vương: Thật may mắn cho chú Trọng.Chúc gia đình chú sống hạnh phúc trăm năm.Người tàn ...
Lương: Cả gia đình cố lên nhé, hạnh phúc sẽ ko từ bỏ một ai cả khi chúng ta biết kiên n...
le thi thuan: Toi la mot nguoi sinh ra tu que lua Chu Trac Hoa Thanh . Toi rat tu hao ve qu...
nguyễn ngà: MỚI ra trường đó thôi mà đã thấy nhớ ngôi trường yêu dấu rồi? :x...
vuong hoa-minh thanh: uh,đó là điều dĩ nhiên mà bạn.cố lên bạn nhé,hay luôn là chính mình,quê hương đa...
hck: mong rằng chính quyền có liên quan sẽ sớm giải quyết cho họ không phải chịu cảnh...
Changtinanhdau: ôi họp mặt hội đồng hương mà em giờ mới biết ,tiếc thật ,hi hẹn lần sau có cơ hộ...
vũ tuyết: chúc mừng gia đình bà Hường đã đoàn vên sau một quảng thời gian xa cách nơi đất ...
trần đức Thắng: chú Chương vất vả quá.....đúng là ngươi xứ Nghệ..............
Phan Thi Thủy 12c2 Khóa 40: Oh. Mới đó thôi mà đã 4 năm trôi qua rồi. Mình nhớ trường nhớ thầy cô nhớ các bạ...
hoàng thị hương: Chị thật là hiếu học. Là một người con của mãnh đất Yên Thành yêu dấu, cũng là m...
Hoàng Thị Hương: Thật là mừng quá.Chúc mừng vì gia đình bà đã được đoàn tụ.Chuyện khó tin nhưng đ...
nguyễn thị hằng: chúc mừng những thành công mà quê tôi đã nhận được trong thời gian qua. tôi nghĩ...
Nguyễn Thành: Ôi mới đó mà đã 7 năm trôi qua, đã lâu lắm rồi em chưa được về lại ngôi trường m...
Nguyễn Đình Phẩm: Sắp làm Rể Yên Thành nên tình cờ vào đọc những bài báo về Yên Thành nên thấy yêu...

Bản đồ Yên Thành

Bản đồ Yên Thành

Tìm kiếm thông tin

Liên kết website

Yenthanh.Net-Website dành cho nông dân Yên Thành
Ủy Ban Nhân Dan Huyện Yên Thành, Nghệ An
khám phá đà lạt - du lịch đà lạt