Trang chủ Tin tức quê nhà Chính trị - Xã hội Huyện Yên Thành: Không ngừng khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội

Huyện Yên Thành: Không ngừng khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội

Email In

Những năm gần đây, nhờ thực hiện một cách đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ vững quốc phòng – an ninh, tình hình kinh tế - xã hội huyện Yên Thành (Nghệ An) có nhiều chuyển biến tích cực, đưa Yên Thành trở thành một trong những vùng kinh tế quan trọng của tỉnh nhà.

Yên Thành có diện tích đất rừng và nông nghiệp chiếm ưu thế, cho nên khó khăn lớn nhất của địa phương là kinh tế còn phụ thuộc quá nhiều vào sản xuất nông nghiệp, mà nông nghiệp thì chịu ảnh hưởng quá nhiều bởi sự tác động của thời tiết gây nên sự phát triển bấp bênh, kém hiệu quả. Để khắc phục những hạn chế của nền nông nghiệp lạc hậu đưa kinh tế không ngừng phát triển đi lên, những năm gần đây huyện đã tiến hành chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ theo hướng sản xuất hàng hoá, đồng thời tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh đưa “tứ hoá” vào đồng ruộng... Đồng thời với những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, địa phương còn không ngừng đưa ra nhiều cơ chế, chính sách thông thoáng, tạo hành lang pháp lý cho các ngành nghề khác cùng phát triển, đảm bảo bình đẳng tạo nên sự phát triển đồng đều giữa các ngành nghề, các thành phần kinh tế.

Chủ trương đó của huyện đã được các xã tích cực triển khai và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng màu năng suất thấp sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Công tác giống cây trồng được chú trọng với chủ trương đưa các loại cây có giá trị kinh tế cao, chịu được các điều kiện khắc nghiệt ở địa phương vào sản xuất. Đẩy mạnh việc thực hiện đề án phát triển chăn nuôi, trồng rừng kinh tế nhằm tạo “bước nhảy” trong sản xuất.

Từ nội dung các đề án, kết hợp với thực tế mỗi năm và chỉ tiêu UBND tỉnh giao, Nghị quyết HĐND huyện, UBND huyện đã cụ thể hoá các chỉ tiêu kèm theo các giải pháp thực hiện kế hoạch cụ thể cho từng thời kỳ, giai đoạn và từng kỳ cụ thể. Từ đó, tổng giá trị sản xuất, tốc độ tăng trưởng kinh tế qua các năm đều tăng khá, năm sau cao hơn năm trước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, cơ bản đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra, bình quân thu nhập đầu người từ đó cũng tăng mạnh đã góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Ông Nguyễn  Tiến Lợi, Chủ tịch UBND huyện yên thành

Ông Nguyễn Tiến Lợi, Chủ tịch UBND huyện: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành quyết tâm đẩy mạnh các giải pháp hợp lý, đưa kinh tế - xã hội ngày càng phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong thời kỳ hội nhập và phát triển...

Theo số liệu thống kê, ước tính năm 2010 này giá trị sản xuất ước đạt 2.518 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2006 – 2010 giá trị sản xuất tăng bình quân mỗi năm 14,38%, trong đó, ngành dịch vụ vẫn giữ tốc độ tăng trưởng nhanh nhất với 19,15%, tiếp đó là ngành CN – XDCB (18,75%) và nông – lâm – ngư nghiệp tăng 7,7%. Qua đó, cho thấy cơ cấu kinh tế của địa phương đang chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông – lâm – ngư nghiệp giảm từ 55,95% xuống còn 47.32%; ngược lại, CN – XDCB tăng từ 20,84 lên 24,85% và dịch vụ từ 23,32% tăng lên 27,83%.

Sự thành công trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hướng tới một cơ cấu kinh tế hiện đại tiến tới thực hiện công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Song, với điều kiện của một huyện kinh tế nông nghiệp chiếm ưu thế, Yên Thành đã căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương để xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý, tránh tình trạng chủ quan, duy ý chí. Điều đó thể hiện trong việc địa phương đã hết sức chú trọng dồn sự quan tâm cho nông nghiệp phát triển, coi nông nghiệp vẫn là mặt trận hàng đầu, là ngành nghề mũi nhọn và then chốt, còn các ngành nghề khác mang tính động lực, là lực đẩy đưa tốc độ kinh tế phát triển đi lên.

Với những bước đi thích hợp, những năm qua hệ số sử dụng đất không ngừng tăng lên, đạt 2,6 lần. Hiện địa phương đã xây dựng thành công 2 vùng nguyên liệu cây công nghiệp: Cây dứa ở vùng Tây Bắc, cây sắn ở vùng Tây Nam huyện. Sản lượng các cây trồng chủ yếu tăng và đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra: Lương thực đạt 180 ngàn tấn, lạc vỏ 2.760 tấn, sắn củ 45 ngàn tấn, mía cây 24 ngàn tấn, dứa quả 10.880 tấn... Theo đó, thu nhập bình quân trên ha canh tác đạt 61,5 triệu đồng, vượt 146,5% chỉ tiêu Đại hội.

Với việc tăng cường công tác tiêm phòng và quy hoạch chăn nuôi theo hướng hàng hoá, tập trung, đàn gia súc, gia cầm tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Đặc biệt, đàn bò lai Sind có đến 10 ngàn con, tăng gần 4 lần so với đầu kỳ, đàn lợn tăng 4,1% và đàn gia cầm tăng 18,1%... Số trang trại trên địa bàn đến thời điểm hiện nay đã lên tới con số 103 trang trại, tăng 13 trang trại so với đầu kỳ. Tổng quỹ đất trang trại đạt 1.553,4 ha, chiếm gần 3,6% quỹ đất nông – lâm nghiệp của huyện. Tuy đàn gia súc không đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra, nhưng tăng mạnh về chất lượng đàn và hệ số chú chuyển nên sản lượng thịt hơi đến cuối kỳ ước đạt 30,1 ngàn tấn, tăng bình quân năm tới 7,82%, đưa giá trị sản xuất của ngành chiếm từ 37,6% lên gần 40% trong nông nghiệp.

Bên cạnh nông nghiệp, lâm nghiệp cũng là thế mạnh của Yên Thành. Huyện đã thực hiện tốt việc truy quét việc buôn bán, vận chuyển gỗ trái phép. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sống, những năm gần đây người dân còn chú trọng trồng rừng kinh tế. Bằng các dự án của Chính phủ, nhiều người đã chuyển từ việc khai thác gỗ để sống sang trồng rừng để làm giàu. Diện tích trồng mới rừng tập trung trong kỳ đạt 5.965 ha, tăng bình quân mỗi năm 12,5%, đạt tốc độ cao nhất từ trước đến nay; trồng cây phân tán mỗi năm trên dưới 1 triệu cây, vượt kế hoạch 1,2 lần, đưa diện tích rừng trồng lên 19.842 ha trên 90% đất lâm nghiệp, đạt tỷ lệ che phủ rừng 36,36%, nếu tính theo quy đổi cả số cây phân tán qua các năm thì tỷ lệ che phủ lên tới 40,6%. Giá trị sản xuất của ngành tăng 11,4%. Ngành thuỷ sản cũng tích cực cải tạo, tận dụng mặt nước ao hồ, mở rộng diện tích lúa cá, cá 3 vụ, sản lượng đến cuối kỳ ước đạt 4.050 tấn, tăng bình quân 19,1%.

Thời gian gần đây, Yên Thành được đánh giá là huyện có nhiều bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, Yên Thành được đánh giá cao trong công tác chuyển đổi cây trồng vật nuôi, thực hiện tốt phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hoá, hiện đại hóa hoạt động sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, thời gian qua lĩnh vực CN – TTCN trên địa bàn cũng có nhiều khởi sắc. Sản phẩm chính của ngành công nghiệp đều tăng mạnh, từ 12 – 28,5%; các sản phẩm của các ngành nghề mới về TTCN cũng tăng đến 16,3%. Hiện địa phương đang quy hoạch 4 khu công nghiệp nhỏ, 02 nhà máy gạch Tuynel, 100% xã đều có tổ chức quản ý điện theo mô hình HTX. Bên cạnh đó, làng nghề cũng phát triển tương đối nhanh. Đến nay toàn huyện có 24 làng nghề, 06 làng nghề được UBND tỉnh công nhận, 03 làng nghề được huyện công nhận, phấn đấu đến cuối năm nay được tỉnh công nhận thêm 09 làng nghề.

Với mục tiêu phát triển một cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, địa phương chủ trương thực hiện bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và HTX đều được quan tâm đúng mức. Hiện toàn huyện có đến 28 công ty, trạm, trại; các đơn vị kinh tế sự nghiệp gồm có 02 ngân hàng, 03 công ty, 19 rạm trại, chi nhánh đóng trên địa bàn đóng góp vào giá trị sản xuất hàng năm của huyện khoảng 4 – 5%. Kinh tế HTX cũng không ngừng được củng cố theo luật HTX. Toàn huyện cũng có 54 HTX, trong đó 10 HTX nông nghiệp, 27 HTX nông nghiệp kiêm dịch vụ điện năng, 11 HTX dịch vụ điện, 01 HTX dịch vụ làng nghề, 21 HTX xã viên đã góp cổ phần bổ sung, đóng góp vào giá trị sản xuất hàng năm của huyện khoảng 2,5 – 3%.

Ngoài kinh tế nhà nước và HTX thì kinh tế tư nhân cũng ngày càng khẳng định được chỗ đứng của mình trong hệ thống các ngành kinh tế. Số cơ sở tăng nhanh với 78 doanh nghiệp, tăng 19 cơ sở so với đầu kỳ. Trong đó có 28 công ty XDCB, 12 công ty khai thác, 28 doanh nghiệp thương mại, gần 5.000 hoạt động trong ngành dịch vụ. Nhìn chung, các doanh nghiệp đa phần ở quy mô nhỏ về vốn và lao động nhưng cũng góp phần quan trọng trong giải quyết việc làm, tạo thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, đóng góp vào giá trị sản xuất hàng năm của huyện khoảng 15 – 17%.

Từ những kết quả trên lĩnh vực kinh tế, địa phương có điều kiện đầu tư cho các lĩnh vực xã hội. Nhờ đó, lĩnh vực văn hoá, xã hội Yên Thành cũng có những tiến bộ trông thấy. Huyện Yên Thành được đánh giá cao trong các phong trào VHVN – TDTT và GD – YT. Các hoạt động văn hoá thông tin, TDTT diễn ra sôi nổi, rộng khắp ở các đơn vị trong toàn huyện. Phong trào xây dựng làng văn hoá, đơn vị văn hoá, gia đình văn hoá được duy trì thực hiện rộng khắp và hiệu quả. Đài truyền thanh - truyền hình đảm bảo thời lượng và chất lượng phát sóng có tác dụng tuyên truyền, giáo dục và phổ biến các đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao ý thức nhân dân trong phát triển kinh tế, xây dựng xã hội, bảo vệ quốc phòng – an ninh. Đặc biệt, ngành giáo dục trong năm qua có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác dạy và học. Ngành tích cực hưởng ứng các cuộc vận động của Bộ GD&ĐT mang lại hiệu quả thiết thực. Chất lượng giáo dục ngày càng nâng lên, đội ngũ giáo viên cũng từng bước được hoàn thiện về số lượng và chất lượng.

Chính sách hỗ trợ giải quyết nhà ở và đất ở cho hộ nghèo được các cấp, các ngành, các tổ chức Mặt trận, đoàn thể quan tâm triển khai thực hiện. Huyện đã hoàn thành cơ bản xoá xong nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo góp phần ổn định chính trị xã hội, quốc phòng - an ninh. Mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở được củng cố. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người nghèo từng bước xã hội hóa; tuyến y tế cơ sở được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ. Người nghèo được quan tâm hơn trong khám chữa bệnh. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm mạnh, tỷ lệ sinh giảm rõ rệt. Nhân dân được quan tâm cả đời sống vật chất lẫn tinh thần, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo ở địa phương.

Trong thời gian tiếp theo, Yên Thành sẽ tiếp tục xây dựng đề án phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn; phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện trên cơ sở lợi thế về sản xuất lương thực, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến; đẩy nhanh tăng trưởng ngành chăn nuôi, thuỷ sản, lâm nghiệp... Đối với công nghiệp xác định phải gắn với lợi thế sản xuất nông nghiệp và lao động để từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế mang tính bền vững và gắn kết chặt chẽ với xây dựng cơ bản ở các thị trấn, thị tứ. Không ngừng đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương nhằm không ngừng tăng nhanh tỷ trọng về giá trị sản xuất, tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động và phát triển hạ tầng kỹ thuật tạo bước chuyển biến về chất trong phát triển kinh tế, xã hội nông thôn...

Theo thongtinthuongmai.com

COMMENTS

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
NAME *
EMAIL_VERIFICATIONS_REPLIES
CODE   
Lưu ý: Chỉ chấp nhận nội dung bằng tiếng Việt có dấu
SUBMIT_COMMENT
 

Phản hồi mới

Phan Thị Hồng Vương: Thật may mắn cho chú Trọng.Chúc gia đình chú sống hạnh phúc trăm năm.Người tàn ...
Lương: Cả gia đình cố lên nhé, hạnh phúc sẽ ko từ bỏ một ai cả khi chúng ta biết kiên n...
le thi thuan: Toi la mot nguoi sinh ra tu que lua Chu Trac Hoa Thanh . Toi rat tu hao ve qu...
nguyễn ngà: MỚI ra trường đó thôi mà đã thấy nhớ ngôi trường yêu dấu rồi? :x...
vuong hoa-minh thanh: uh,đó là điều dĩ nhiên mà bạn.cố lên bạn nhé,hay luôn là chính mình,quê hương đa...
hck: mong rằng chính quyền có liên quan sẽ sớm giải quyết cho họ không phải chịu cảnh...
Changtinanhdau: ôi họp mặt hội đồng hương mà em giờ mới biết ,tiếc thật ,hi hẹn lần sau có cơ hộ...
vũ tuyết: chúc mừng gia đình bà Hường đã đoàn vên sau một quảng thời gian xa cách nơi đất ...
trần đức Thắng: chú Chương vất vả quá.....đúng là ngươi xứ Nghệ..............
Phan Thi Thủy 12c2 Khóa 40: Oh. Mới đó thôi mà đã 4 năm trôi qua rồi. Mình nhớ trường nhớ thầy cô nhớ các bạ...
hoàng thị hương: Chị thật là hiếu học. Là một người con của mãnh đất Yên Thành yêu dấu, cũng là m...
Hoàng Thị Hương: Thật là mừng quá.Chúc mừng vì gia đình bà đã được đoàn tụ.Chuyện khó tin nhưng đ...
nguyễn thị hằng: chúc mừng những thành công mà quê tôi đã nhận được trong thời gian qua. tôi nghĩ...
Nguyễn Thành: Ôi mới đó mà đã 7 năm trôi qua, đã lâu lắm rồi em chưa được về lại ngôi trường m...
Nguyễn Đình Phẩm: Sắp làm Rể Yên Thành nên tình cờ vào đọc những bài báo về Yên Thành nên thấy yêu...

Bản đồ Yên Thành

Bản đồ Yên Thành

Tìm kiếm thông tin

Liên kết website

Yenthanh.Net-Website dành cho nông dân Yên Thành
Ủy Ban Nhân Dan Huyện Yên Thành, Nghệ An
khám phá đà lạt - du lịch đà lạt