Trang chủ Phát triển kinh tế Phát triển nền kinh tế tổng hợp trong thời kỳ đổi mới là hướng đi của huyện lúa Yên Thành

Phát triển nền kinh tế tổng hợp trong thời kỳ đổi mới là hướng đi của huyện lúa Yên Thành

Email In

Huyện Yên thành là vùng quê lúa của tỉnh nghệ an, thế mạnh là nông nghiệp nên yên thành trong thời gian qua vẫn là huyện nghèo, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn... Đó là những khó khăn mà Yên Thành phải đương đầu trong xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội. Dẫu vậy, thời gian qua bằng sự nỗ lực của mình, cùng những hướng đi, biện pháp phù hợp, Đảng bộ huyện Yên Thành đã lãnh đạo dành được những kết quả đáng khích lệ.

Trụ sở UBNd huyện yên Thành - Nghệ AnXuất phát từ điều kiện cụ thể, đại hội Đảng bộ huyện Yên Thành đã xác định quan trọng nhất là lãnh đạo phát triển kinh tế thoát khỏi huyện nghèo. Một số giải pháp thực hiện đã được đề ra phù hợp với thế mạnh và tình hình thực  tiễn tại địa phương. Từ định hướng đó, ngay sau đại hội, huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể phối hợp chặt chẽ triển khai học tập thực hiện Nghị quyết đại hội với tinh thần: Làm cho cán  bộ, Đảng viên, quần chúng nắm vững nội dung cơ bản Nghị quyết của Đảng bộ huyện, nhất là các khâu đột phá và những giải pháp thực hiện. Đồng thời huyện ủy ban hành kịp thời các Nghị quyết chuyên đề về sản xuất đông xuân, sản xuất hè thu và những Nghị quyết thực hiện chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp, bố trí lại cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại sản lượng và giá trị kinh tế cao. Đặc biệt là chính sách mời gọi đầu tư, xây dựng các dự án tiềm năng, đem lại hiệu quả kinh tế cao trong tương lai…Nhờ có hướng đi và Nghị quyết cụ thể, phù hợp cho nên từ đại hội đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế của Yên Thành, thu nhập bình quân trên đầu người năm sau cao hơn năm trước.

 

Cánh đồng lúa cho thu nhập cao của huyện Yên Thành
Cánh đồng lúa cho thu nhập cao của huyện Yên Thành

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực:  Ước tính giá trị sản xuất năm 2010 đạt 2.518 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân là 14,38%, trong đó: Nông - Lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 7,7%, công nghiệp – xây dựng cơ bản tăng 18,75%, dịch vụ tăng 19,15%. Cơ cấu kinh tế : Nông – lâm nghiệp - thuỷ sản từ 58,8% xuống còn 47,32%. Công nghiệp, xây dựng cơ bản từ 14,7% tăng lên 24,85%, dịch vụ từ 26,5% tăng lên 27,83%. Thu nhập bình quân đầu người 12 triệu đồng/năm, trong đó đại hội đề ra là 11,04 triệu, tăng 2,7 lần so với đầu nhiệm kỳ.  Một số dự án đầu tư xây dựng phát triển đúng định hướng, huy động được nhiều nguồn lực để xây dựng các công trình trọng điểm phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế gắn liền với phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới.  nhiều tuyến đường vùng nguyên liệu, giao thông nông thôn, công trình thuỷ lợi, trường học, trạm y tế  được nâng cấp xây dựng mới. Một số di tích lỉnh sử - văn hoá trên địa bàn được trùng tu nâng cấp. Trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã làm được 145 km đường nhựa, 119 km đường bê tông, 32 cầu bê tông các loại, kiên cố hoá 349 phòng học, nâng cấp được 2 hồ đập tập trung, 15 hồ đập vừa và nhỏ. Bê tông hoá kênh mương gần 110 km, xây dựng 10 nhà máy nước đưa vào sử dụng, hệ thống tải điện được cải tạo, nâng cấp …

Tuyến Xe buýt Yên Thành Diễn Châu
Tuyến Xe buýt Yên Thành Diễn Châu


Sự thành công trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hướng tới một cơ cấu kinh tế hiện đại tiến tới thực hiện công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Nhưng với một huyện kinh tế nông nghiệp, việc căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương để xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý, tránh tình trạng chủ quan, duy ý chí là điều được cấp uỷ đảng đặt lên hang đầu. Hiện địa phương đã xây dựng thành công 2 vùng nguyên liệu cây công nghiệp: Cây dứa ở vùng Tây Bắc, cây sắn ở vùng Tây Nam huyện. Sản lượng các cây trồng chủ yếu tăng và đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra: Lương thực đạt 180 ngàn tấn, lạc vỏ 2.760 tấn, sắn củ 45 ngàn tấn, mía cây 24 ngàn tấn, dứa quả 10.880 tấn... Theo đó, thu nhập bình quân trên ha canh tác đạt 61,5 triệu đồng, vượt 146,5% chỉ tiêu Đại hội.

Với việc tăng cường công tác tiêm phòng và quy hoạch chăn nuôi theo hướng hàng hoá, tập trung, đàn gia súc, gia cầm tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Đặc biệt, đàn bò lai Sind có đến 10 ngàn con, tăng gần 4 lần so với đầu kỳ, đàn lợn tăng 4,1% và đàn gia cầm tăng 18,1%... Số trang trại trên địa bàn đến thời điểm hiện nay đã lên tới con số 103 trang trại, tăng 13 trang trại so với đầu kỳ. Tổng quỹ đất trang trại đạt 1.553,4 ha, chiếm gần 3,6% quỹ đất nông – lâm nghiệp của huyện. Tuy đàn gia súc không đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra, nhưng tăng mạnh về chất lượng đàn và hệ số chú chuyển nên sản lượng thịt hơi đến cuối kỳ ước đạt 30,1 ngàn tấn, tăng bình quân năm tới 7,82%, đưa giá trị sản xuất của ngành chiếm từ 37,6% lên gần 40% trong nông nghiệp.

 

Nhà máy tinh bột sắn Yên Thành
Nhà máy tinh bột sắn Yên Thành


Bên cạnh nông nghiệp, lâm nghiệp cũng là thế mạnh của Yên Thành. Huyện đã thực hiện tốt việc truy quét việc buôn bán, vận chuyển gỗ trái phép. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sống, những năm gần đây người dân còn chú trọng trồng rừng kinh tế. Bằng các dự án của Chính phủ, nhiều người đã chuyển từ việc khai thác gỗ để sống sang trồng rừng để làm giàu. Diện tích trồng mới rừng tập trung trong kỳ đạt 5.965 ha, tăng bình quân mỗi năm 12,5%, đạt tốc độ cao nhất từ trước đến nay; trồng cây phân tán mỗi năm trên dưới 1 triệu cây, vượt kế hoạch 1,2 lần, đưa diện tích rừng trồng lên 19.842 ha trên 90% đất lâm nghiệp, đạt tỷ lệ che phủ rừng 36,36%, nếu tính theo quy đổi cả số cây phân tán qua các năm thì tỷ lệ che phủ lên tới 40,6%. Giá trị sản xuất của ngành tăng 11,4%. Ngành thuỷ sản cũng tích cực cải tạo, tận dụng mặt nước ao hồ, mở rộng diện tích lúa cá, cá 3 vụ, sản lượng đến cuối kỳ ước đạt 4.050 tấn, tăng bình quân 19,1%.
Thời gian gần đây, Yên Thành được đánh giá là huyện có nhiều bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, Yên Thành được đánh giá cao trong công tác chuyển đổi cây trồng vật nuôi, thực hiện tốt phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hoá, hiện đại hóa hoạt động sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, thời gian qua lĩnh vực CN – TTCN trên địa bàn cũng có nhiều khởi sắc. Sản phẩm chính của ngành công nghiệp đều tăng mạnh, từ 12 – 28,5%; các sản phẩm của các ngành nghề mới về TTCN cũng tăng đến 16,3%. Hiện địa phương đang quy hoạch 4 khu công nghiệp nhỏ, 02 nhà máy gạch Tuynel, 100% xã đều có tổ chức quản ý điện theo mô hình HTX. Bên cạnh đó, làng nghề cũng phát triển tương đối nhanh. Đến nay toàn huyện có 24 làng nghề, 06 làng nghề được UBND tỉnh công nhận, 03 làng nghề được huyện công nhận, phấn đấu đến cuối năm nay được tỉnh công nhận thêm 09 làng nghề.
Với mục tiêu phát triển một cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, địa phương chủ trương thực hiện bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và HTX đều được quan tâm đúng mức. Hiện toàn huyện có đến 28 công ty, trạm, trại; các đơn vị kinh tế sự nghiệp gồm có 02 ngân hàng, 03 công ty, 19 rạm trại, chi nhánh đóng trên địa bàn đóng góp vào giá trị sản xuất hàng năm của huyện khoảng 4 – 5%. Kinh tế HTX cũng không ngừng được củng cố theo luật HTX. Toàn huyện cũng có 54 HTX, trong đó 10 HTX nông nghiệp, 27 HTX nông nghiệp kiêm dịch vụ điện năng, 11 HTX dịch vụ điện, 01 HTX dịch vụ làng nghề, 21 HTX xã viên đã góp cổ phần bổ sung, đóng góp vào giá trị sản xuất hàng năm của huyện khoảng 2,5 – 3%.
Ngoài kinh tế nhà nước và HTX thì kinh tế tư nhân cũng ngày càng khẳng định được chỗ đứng của mình trong hệ thống các ngành kinh tế. Số cơ sở tăng nhanh với 78 doanh nghiệp, tăng 19 cơ sở so với đầu kỳ. Trong đó có 28 công ty XDCB, 12 công ty khai thác, 28 doanh nghiệp thương mại, gần 5.000 hoạt động trong ngành dịch vụ. Nhìn chung, các doanh nghiệp đa phần ở quy mô nhỏ về vốn và lao động nhưng cũng góp phần quan trọng trong giải quyết việc làm, tạo thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, đóng góp vào giá trị sản xuất hàng năm của huyện khoảng 15 – 17%.

Nhà tình nghĩa xã Hậu Thành - Yên Thành
Nhà tình nghĩa xã Hậu Thành - Yên Thành


Từ những kết quả trên lĩnh vực kinh tế, địa phương có điều kiện đầu tư cho các lĩnh vực xã hội. Nhờ đó, lĩnh vực văn hoá, xã hội Yên Thành cũng có những tiến bộ trông thấy. Huyện Yên Thành được đánh giá cao trong các phong trào VHVN – TDTT và GD – YT. Các hoạt động văn hoá thông tin, TDTT diễn ra sôi nổi, rộng khắp ở các đơn vị trong toàn huyện. Phong trào xây dựng làng văn hoá, đơn vị văn hoá, gia đình văn hoá được duy trì thực hiện rộng khắp và hiệu quả. Đài truyền thanh - truyền hình đảm bảo thời lượng và chất lượng phát sóng có tác dụng tuyên truyền, giáo dục và phổ biến các đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao ý thức nhân dân trong phát triển kinh tế, xây dựng xã hội, bảo vệ quốc phòng – an ninh. Đặc biệt, ngành giáo dục trong năm qua có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác dạy và học. Ngành tích cực hưởng ứng các cuộc vận động của Bộ GD&ĐT mang lại hiệu quả thiết thực. Chất lượng giáo dục ngày càng nâng lên, đội ngũ giáo viên cũng từng bước được hoàn thiện về số lượng và chất lượng.
Chính sách hỗ trợ giải quyết nhà ở và đất ở cho hộ nghèo được các cấp, các ngành, các tổ chức Mặt trận, đoàn thể quan tâm triển khai thực hiện. Huyện đã hoàn thành cơ bản xoá xong nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo góp phần ổn định chính trị xã hội, quốc phòng - an ninh. Mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở được củng cố. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người nghèo từng bước xã hội hóa; tuyến y tế cơ sở được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ. Người nghèo được quan tâm hơn trong khám chữa bệnh. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm mạnh, tỷ lệ sinh giảm rõ rệt. Nhân dân được quan tâm cả đời sống vật chất lẫn tinh thần, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo ở địa phương.

Khu thương mại xã Bảo Thành
Khu thương mại xã Bảo Thành

Trong thời gian tiếp theo, Yên Thành sẽ tiếp tục xây dựng đề án phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn; phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện trên cơ sở lợi thế về sản xuất lương thực, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến; đẩy nhanh tăng trưởng ngành chăn nuôi, thuỷ sản, lâm nghiệp... Đối với công nghiệp xác định phải gắn với lợi thế sản xuất nông nghiệp và lao động để từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế mang tính bền vững và gắn kết chặt chẽ với xây dựng cơ bản ở các thị trấn, thị tứ. Không ngừng đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương nhằm không ngừng tăng nhanh tỷ trọng về giá trị sản xuất, tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động và phát triển hạ tầng kỹ thuật tạo bước chuyển biến về chất trong phát triển kinh tế, xã hội nông thôn...
Đồng chí Nguyễn Tiến Lợi – Chủ tịch UBND huyện cho biết: Phát huy những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong lao động sản xuất, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự quản lý điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả của UBND huyện, sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng toàn dân đã đưa Y ên Th ành ra khỏi huyện nghèo. Tranh thủ thời cơ thuận lợi, mời gọi đầu tư tốt, Yên Thành sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra trong năm 2010, tạo tiền đề vững chắc để đưa Yên Thành tiếp tục phát triển đi lên theo đường lối phát triển mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2011-2015 đã đề ra, tạo ra bước đột phá trên một vùng đất giàu truyền thống Cách mạng.

Bài ảnh -Đức Trí / Báo Tin Tức Việt

Viết lời bình

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Tên *
Email (Để chúng tôi liên hệ với bạn)
Mã bảo vệ   
Lưu ý: Chỉ chấp nhận nội dung bằng tiếng Việt có dấu
Gửi lời bình
 

Phản hồi mới

Phan Thị Hồng Vương: Thật may mắn cho chú Trọng.Chúc gia đình chú sống hạnh phúc trăm năm.Người tàn ...
Lương: Cả gia đình cố lên nhé, hạnh phúc sẽ ko từ bỏ một ai cả khi chúng ta biết kiên n...
le thi thuan: Toi la mot nguoi sinh ra tu que lua Chu Trac Hoa Thanh . Toi rat tu hao ve qu...
nguyễn ngà: MỚI ra trường đó thôi mà đã thấy nhớ ngôi trường yêu dấu rồi? :x...
vuong hoa-minh thanh: uh,đó là điều dĩ nhiên mà bạn.cố lên bạn nhé,hay luôn là chính mình,quê hương đa...
hck: mong rằng chính quyền có liên quan sẽ sớm giải quyết cho họ không phải chịu cảnh...
Changtinanhdau: ôi họp mặt hội đồng hương mà em giờ mới biết ,tiếc thật ,hi hẹn lần sau có cơ hộ...
vũ tuyết: chúc mừng gia đình bà Hường đã đoàn vên sau một quảng thời gian xa cách nơi đất ...
trần đức Thắng: chú Chương vất vả quá.....đúng là ngươi xứ Nghệ..............
Phan Thi Thủy 12c2 Khóa 40: Oh. Mới đó thôi mà đã 4 năm trôi qua rồi. Mình nhớ trường nhớ thầy cô nhớ các bạ...
hoàng thị hương: Chị thật là hiếu học. Là một người con của mãnh đất Yên Thành yêu dấu, cũng là m...
Hoàng Thị Hương: Thật là mừng quá.Chúc mừng vì gia đình bà đã được đoàn tụ.Chuyện khó tin nhưng đ...
nguyễn thị hằng: chúc mừng những thành công mà quê tôi đã nhận được trong thời gian qua. tôi nghĩ...
Nguyễn Thành: Ôi mới đó mà đã 7 năm trôi qua, đã lâu lắm rồi em chưa được về lại ngôi trường m...
Nguyễn Đình Phẩm: Sắp làm Rể Yên Thành nên tình cờ vào đọc những bài báo về Yên Thành nên thấy yêu...

Bản đồ Yên Thành

Bản đồ Yên Thành

Tìm kiếm thông tin

Liên kết website

Yenthanh.Net-Website dành cho nông dân Yên Thành
Ủy Ban Nhân Dan Huyện Yên Thành, Nghệ An
khám phá đà lạt - du lịch đà lạt