Kinh tế gia trại ở Mỹ Thành

Thứ năm, 07 Tháng 5 2009 00:00
In

Mỹ Thành (Yên Thành) là xã bán sơn địa, với tổng diện tích tự nhiên 1.557,4 ha, trong đó đất lâm nghiệp 524 ha, đất sản xuất 400 ha. Hàng chục héc ta đất hóc chọ, bãi cồn, mấy năm nay xã tạo điều kiện cho người dân đầu tư xây dựng gia trại mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Năm 2004 là năm đầu tiên xã thành lập gia trại tại vùng đất xa xôi, giáp với xã Quang Sơn (Đô Lương). Vùng đất này có 6 ha thuộc dạng đất hóc chọ, trước đây giao khoán cho nhiều gia đình sản xuất nhưng hiệu quả kinh tế thấp. Chính quyền xã mạnh dạn thu hồi một số diện tích bàn giao cho một hộ xây dựng gia trại. Hịên gia trại đó có quy mô 3 ha, gồm: vườn, ao, chuồng, rừng khá hiệu quả. Từ mô hình đó, sau 3 năm, Mỹ Thành đã phát triển được 16 gia trại tổng hợp, với tổng diện tích 20 ha.


Năm 2008, xã đề xuất với UBND huyện cho những hộ làm gia trại được vay tối thiểu 50 triệu đồng, từ Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT, lãi suất trong 2 năm đầu được huyện hỗ trợ. Nay các thành viên đã thành lập CLB gia trại. Điều quan trọng là CLB đã thống nhất được "3 chung": chung thức ăn, chung kỹ thuật và chung đầu ra cho sản phẩm.

Cái được của gia trại ở Mỹ Thành là: Phát huy được tiềm năng đất xa xấu trước đây sản xuất kém hiệu quả. Giải quyết được một bộ phận lao động nông nhàn, đồng thời nhờ gia trại đã xóa nghèo cho nhiều hộ gia đình vươn lên khá giả. Tính bình quân mỗi gia trại hàng năm thu nhập trên dưới 50 triệu đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho 4 lao động.

Theo Xuân Hoàng / Báo Nghệ An


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: