Trở về   Yên Thành Online > Hỏi/Ðáp

Chào mừng bạn đến với Yên Thành Online.
»» Diễn đàn Người Yên Thành được xây dựng để tạo một gặp gỡ online cho tuổi trẻ Yên Thành, xa quê cũng như đang ở nhà. Mục đích chính là giúp mọi người hiểu biết thêm về Yên Thành, thêm yêu Yên Thành hơn, cũng như để anh chị em ở xa vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà

»» Diễn đàn hiện nay mới đang trong thời gian thử nghiệm và phát triền nội dung, vì vậy rất cần sự đóng góp tài liệu, bài vở và ý kiến từ anh chị em và các bạn. »>Nhấn vào đây để bắt đầu tham gia và đóng góp


Diễn đàn đã ngưng hoạt động từ lâu.
Anh chị em có nhu cầu kết nối có thể tham gia group Yên Thành & những người thân trên Facebook.

Smilies
'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Yahoo Smilies
What to Type Resulting Graphic Meaning
8-} silly silly
>:) devil devil
;) winking winking
x-( angry angry
[-( not talking not talking
:(( crying crying
^:)^ not worthy not worthy
=(( broken heart broken heart
:D big green big green
:-/ confused confused
:-? thinking thinking
:P tongue tongue
:( sad sad
:"> rầy ghê gớm rầy ghê gớm
:)) laughing laughing
;;) batting eyelashes batting eyelashes
~o) coffee coffee
=)) rolling on the floor rolling on the floor
#-o d'oh d'oh
(:D) Cười Cười
:-L frustrated frustrated
=; talk to hand talk to hand
>:/ bring it on bring it on
:-| oh go on oh go on
:-* kiss kiss
:-?? i dont know i dont know
<):) cowboy cowboy
8-x skull skull
L-) loser loser
:| straight face straight face
>:D< big hug big hug
(laplanh) ánh kim ánh kim
:(|) monkey monkey
@-) hypnotized hypnotized
(nana) nana nana
=P~ drooling drooling
o:-) angel angel
o-> hiro hiro
:-s worried worried
:)] on the phone on the phone
:-< sigh sigh
=D> applause applause
<:-P party party
>-) alien alien
|-) sleepy sleepy
\:D/ dancing dancing
@};- rose rose
*-:) idea idea
:-& sick sick
/:) raise eyebrow raise eyebrow
:> smug smug
~X( at wits' end at wits' end
(nana5) Chúa ơi Chúa ơi
3:-O cow cow
:o) clown clown
[-O< praying praying
:-B nerd nerd
;)) hee hee hee hee
#:-s whew! whew!
(*) star star
%-( not listening not listening
>:P phbbbbt phbbbbt
(:| yawn yawn
(nana2) bug bug
8-| rolling eyes rolling eyes
:-@ chatterbox chatterbox
:-o surprise surprise
(quy2) Bó te Bó te
~:> chicken chicken
:-ss nailbiting nailbiting
:-$ don't tel anyone don't tel anyone
b-) cool cool
:-c call me call me
:x love struck love struck
(nana4) Thấy ghét Thấy ghét
:@) pig pig
:-w waiting waiting
:) happy happy
:hun: Kiss Kiss
:go: Go Go
:canny: Canny Canny
:)>- peace sigh peace sigh
:momong: yin yang yin yang
:-h wave wave
$-) money eyes money eyes
:ray: blushing blushing
:bucminh: puppy dog eyes puppy dog eyes
:decu: dê cụ dê cụ
:ah: Ah Ah
8-> daydreaming daydreaming
:misdoubt: misdoubt misdoubt
b-( feeling beat up feeling beat up
:khoc2: Khóc Khóc
:outde: liar liar
:surrender: Surrender Surrender
:cuoide: cuoi deu cuoi deu
:doubt: doubt doubt
[-X shame on you shame on you
:-t time out time out
:-" whistling whistling
:khoc1: billy billy
:quy: Quỷ dữ Quỷ dữ
YoYo Smiles
What to Type Resulting Graphic Meaning
:46: 46 46
:6: 6 6
:54: 54 54
:14: 14 14
:62: 62 62
:22: 22 22
:70: 70 70
:30: 30 30
:78: 78 78
:38: 38 38
:86: 86 86
:43: 43 43
:91: 91 91
:3: 3 3
:51: 51 51
:11: 11 11
:59: 59 59
:19: 19 19
:67: 67 67
:27: 27 27
:75: 75 75
:35: 35 35
:83: 83 83
:88: 88 88
:48: 48 48
:8: 8 8
:56: 56 56
:16: 16 16
:64: 64 64
:24: 24 24
:72: 72 72
:32: 32 32
:80: 80 80
:40: 40 40
:45: 45 45
:5: 5 5
:53: 53 53
:13: 13 13
:61: 61 61
:21: 21 21
:69: 69 69
:29: 29 29
:77: 77 77
:37: 37 37
:85: 85 85
:90: 90 90
:2: 2 2
:50: 50 50
:10: 10 10
:58: 58 58
:18: 18 18
:66: 66 66
:26: 26 26
:74: 74 74
:34: 34 34
:82: 82 82
:42: 42 42
:47: 47 47
:7: 7 7
:55: 55 55
:15: 15 15
:63: 63 63
:23: 23 23
:71: 71 71
:31: 31 31
:79: 79 79
:39: 39 39
:87: 87 87
:44: 44 44
:4: 4 4
:52: 52 52
:12: 12 12
:60: 60 60
:20: 20 20
:68: 68 68
:28: 28 28
:76: 76 76
:36: 36 36
:84: 84 84
:89: 89 89
:1: 1 1
:49: 49 49
:9: 9 9
:57: 57 57
:17: 17 17
:65: 65 65
:25: 25 25
:73: 73 73
:33: 33 33
:81: 81 81
:41: 41 41

Hiện tại là 01:41 PM (GMT +7)


Diễn đàn Người Yên Thành Online
Nội dung được các thành viên xây dựng và tổng hợp
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.