Bảy huyện sẽ tăng thêm phó bí thư và phó chủ tịch UBND

Thứ bảy, 11 Tháng 4 2009 13:31
In
(Baonghean) - Căn cứ vào các công văn hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ tăng thêm chức danh phó bí thư hoặc phó chủ tịch UBND ở 1/3 đơn vị cấp huyện.
Gồm những huyện miền núi, biên giới vùng cao, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo; những nơi công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở gặp khó khăn hoặc đang triển khai nhiều chương trình, dự án có vai trò quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tỉnh Nghệ An sẽ tăng thêm số lượng phó bí thư ở 4 huyện gồm: Con Cuông, huyện miền núi, biên giới chuẩn bị tách huyện và thành lập thị xã, sau đó là huyện Thanh Chương, Yên Thành và Nghi Lộc; Có 3 huyện tăng thêm số lượng phó chủ tịch UBND là: Quỳnh Lưu, Tân Kỳ và Quỳ Hợp. Tỉnh uỷ Nghệ An giao cho Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phối hợp với Sở Nội vụ và các huyện chuẩn bị phương án triển khai thực hiện trong quý 2-2009.

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện từ nay đến đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, trong kế hoạch thực hiện kết luận của Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành T.Ư Đảng khoá X, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020 của Tỉnh uỷ Nghệ An.


Theo Minh Thư/Báo Nghệ an
[Thảo luận trong diễn đàn]

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: