Nghệ An đẩy mạnh phát triển làng nghề

Thứ hai, 30 Tháng 5 2011 23:36
In
Nghệ An hiện có gần 400 làng có nghề và có 102 làng nghề đủ tiêu chí được UBND tỉnh công nhận. Trong đó, huyện Nghi Lộc có 19 làng nghề, huyện Diễn Châu có 16 làng nghề. huyện Quỳnh Lưu có 21 làng nghề; huyện Yên Thành 10 làng nghề; thành phố Vinh 6 làng nghề…

Ngành nghề trong các làng nghề được phân bổ như: mây tre đan 42 làng, chế biến hải sản 10 làng, bún bánh 8 làng, mộc dân dụng và mỹ nghệ 6 làng… Các làng nghề đã giải quyết việc làm ổn định cho trên 2,5 vạn lao động, thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng/người/năm, góp phần vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp sang phát triển tiểu thủ công nghiệp, xây dựng bộ mặt nông thôn mới.

Để cho các làng nghề phát triển bền vững, tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương củng cố các làng nghề hiện có, khôi phục các làng nghề đã bị mai một, đồng thời du nhập thêm một số nghề mới phù hợp với điều kiện sản xuất ở khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, các địa phương tập trung phát triển các doanh nghiệp trong các làng nghề để làm trụ cột, hàng năm đánh giá, phân loại để hỗ trợ về vốn, đào tạo lao động, tập huấn nâng cao trình độ quản lý, nâng cao tay nghề, đào tạo nghệ nhân trẻ, phát huy vốn quý của các nghệ nhân nhiều tuổi, hình thành nhiều lớp nghệ nhân trong làng nghề, qua đó tạo lực lượng kế thừa, lưu giữ được những tinh hoa truyền thống làng nghề…

Các biện pháp tích cực của các cấp chính quyền sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Nghệ An phát triển theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp. Làng nghề phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, con em nông dân đến tuổi lao động có việc làm tại chỗ. Đó cũng là chủ trương phát triển kinh tế nông thôn của tỉnh Nghệ An trong những năm tiếp theo./.

Theo Thông Tấn Xã Việt Nam


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: